Ydelser i klinikken

Dialog, undersøgelse, behandling, uddannelse, træning, oplægsholder, supervision

Undersøgelse og behandling

Alle mennesker er unikke og ingen kan behandles på samme måde. Du møder ikke koncepter i klinikken, hvor du skal passes ind i en kasse. Mange tilgange har rigtigt mange positive elementer der kan anvendes i forskellige situationer - det er sådan jeg arbejder. Du møder en menneskelig og faglig og kompetent person. Jeg har uddannelse i Motivating Interviewing. Denne anvendes ikke til at manipulere dig i en given retning, men derimod til en empatisk kommunikationsform i dialogen med dig.

Faglige oplæg

Jeg har stor erfaring som oplægsholder indenfor flere faglige områder samt rettet mod forskellige målgrupper. Jeg har afholdt oplæg for Gigtforeningen, Danske Fysioterapeuter, Lokalforening for Mb. Bechterew, lokalforening for MCTD, Beskæftigelsespsykologer og ikke mindst fysioterapiklinikker i Danmark.

Second Opinion

Har lavet flere second opinions og vil gerne i dialog med dig inden du bestiller tid til denne. En secondopinion kan være målrettet forsikringsselskaber, læger, kommunen med flere.

Supervision

Mit supervisionsspeciale ligger særligt indenfor det langvarige smerteområde - kontakt mig for info.